49th WMTS
CHAMPIONSHIP 2019
2019 08 03-09 Vilnius, Lithuania

PASAULINĖS MEDIKŲ TENISO DRAUGIJOS NUOSTATAI

I STRAIPSNIS Pavadinimas:
Ši Bendruomenė bus vadinama Pasauline Medikų Teniso Bendruomene (PMTB). Mokslinis PMTB tikslas – Sportas ir Prevencinės Medicinos Bendruomenė.

II STRAIPSNIS Tikslai:
A) Skatinti tarptautinę bendrystę ir medikų bendruomenės geranoriškumą;
B) Skatinti fizinį aktyvumą ir gerą fizinę būklę, dalyvaujant tenise;
C) Bendruomenės nariams organizuoti tarptautinius teniso turnyrus;
D) Plėsti ir skleisti žinias apie tinkamą fizinę būklę, kadangi fizinė būklė yra susijus su senėjimu ir įvairiomis ligomis;
E) Bendruomenės suvažiavimų metu organizuoti mokslinius rengnius, kurių metu dalyviai galėtų skaityti medicinius pranešimus.T

III STRAIPSNIS Narystė:

A) Nariais galės būti tik gydytojai, įskaitant gydytojus odontologus;
B) Narystė Bendruomenėje yra provilegija, ne teisė. Narystė gali būti nutraukta, jei bet kuriame suvažiavime dalyvaujanti Valdybos dauguma nustato, kad narys yra kaltas dėl netinkamo legesio ar kaltas dėl bet kurių II Straipsnyje numatytų sąlygų pažeidimo.

PASAULINĖS MEDIKŲ TENISO DRAUGIJOS ČEMPIONATO BEI KONGRESO NUOSTATAI

I STRAIPSNIS Mokslinės programos:
PMTB bendradarbiaus su Sporto ir Prevencinės Medicinos Bendruomene metiniuose suvažiavimuose pristatant mokslines programas.

II STRAIPSNIS Teniso programos:

A) Pasaulio Medikų Teniso Čempionatas bus vykdomas vadovaujantis ITF (Tarptautinės Teniso Federacijos) žaidimo taisyklėmis.

B) Pasaulinio Čempionato formatas:
1) Moterų ir vyrų gydytojų VIENETŲ grupės: iki 40, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+.
2) Moterų ir vyrų gydytojų bei jų sutuoktinių DVEJETŲ ir MIX DVEJETŲ grupės: iki 40, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+.
3) Sutuoktinių, kurie nėra gydytojai, VIENETŲ grupė: moterys iki 40, 40+, 50+, 60+, 70+, vyrai Open.
4) VIENETŲ žaidimo formatas: esant 8 ar daugiau žaidėjų, žaidžiama piramidės principu su Paguodos etapu; esant 3-7 žaidėjams, žaidžiama rato principu.
5) DVEJETŲ žaidimo formatas: esant 8 ar daugiau porų, žaidžiama piramidės principu; esant 3 poroms – rato sistema; esant 4-7 poroms sprendimą dėl formato (piramidės ar rato sistemos) priima organizatorius.
6) Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 grupėse: 1 vienetų, 1 dvejetų ir 1 mix dvejetų.
7) Paguodos turnyrai žaidėjams, pralošusiems pirmame etape, vyks visose grupėse (jei žaidėjas burtų keliu be žaidimo patenka į antrą etapą, kuriame pralošia, jis turi teisę dalyvauti Paguodos turnyre). Žaidėjai, ketinantys dalyvauti Paguodos turnyre, privalo apie tai pranešti Turnyro Teisėjui iškart po pralaimėto susitikimo.
8) Žaidžiama iki dviejų laimėtų setų ir , jei reikia, „tie-break“ iki dešimties taškų vietoje trečiojo seto. Paguodos turnyre abu setai prasideda 2:2. Siekiant pilnai pravesti turnyrą, šalis, kurioje vyksta turnyras, gali priimti sprendimą ir dėl kitokio skaičiavimo.

C) Tarptautinis turnyras (vyrų ir moterų):
1) Grupės: vienetai iki 55 bei 55+ ir dvejetai 45+.
2) Tarptautinio turnyro susitikimai prasideda Pirmadienį.
3) Žaidžiama iki dviejų laimėtų setų ir , jei reikia, „tie-break“ iki dešimties taškų vietoje trečiojo seto.
4) Bet kuri šalis (tauta) gali pasirinkti žaisti 2, 3 ar 4 žaidėjų ratą.
D) Teisė žaisti:
1) Dalyvauti gali tik gydytojai, gydytojai odontologai, sutuoktiniai ir svarbūs svečiai.
2) Dalyviai atstovauja savo turimos pilietybės šalį.
3) Kiekvienos dalyvaujančios šalies oficialus delegatas yra atsakingas už tos šalies varžybų dalyvių tinkamumo patvirtinimą.

E) PMTB reitingai:
1) Metinius PMTB reitingus (vienetų, dvejetų, mix dvejetų, Tarptautinio turnyro) ruošia ir tvirtina PMTB Vykdantysis komitetas. Šie reitingai naudojami turnyrų organizatorių nustatant žaidėjų/komandų žaidimo sekas.
2) Reitingo nustatymui naudojami 5 paskutiniai PMTB turnyrai. Vienetų, dvejetų ir mix dvejetų atveju skaičiuojami tik 3 geriausi žaidėjo rezultatai. Tarptautinio turnyro atveju skaičiuojami visi 5 metų rezultatai.
3) Reitingo taškų skaičiavimas: vienetų, dvejetų, mix dvejetų piramidės laimėtojas -20, finalistas – 14, pusfinalio laimėtojas – 10, pusfinalio dalyvis – 5, ketvirtfinalio laimėtojas – 8 , ketvirtfinalio dalyvis – 4, aštuntfinalio laimėtojas – 6, šešioliktuko laimėtojas – 4. Paguodos laimėtojas – 4, finalistas – 3, pusfinalio laimėtojas – 2. Dalyviui, žaidusiam turnyre, skiriamas 1 taškas. Dalyviams, žaidusiems pusfinaliuose ir ketvirtfinaliuose ir nelaimėjusiems, bet dalyvavusiems paguodos turnyre skiriami papildom paguodos taškai (mažiausiai po 1 tašką). B/Ž atveju vertinama, kad susitikimas laimėtas.
4) Reitingo taškų skaičiavimas: vienetų, dvejetų, mix dvejetų, kai žaidžiama rato „Round Robin“ sistema (vienoje grupėje): pirmos vietos laimėtojas – 20, antros vietos laimėtojas – 14, trečios vietos laimėtojas – 11, ketvirtos – 9, penktos – 8, šeštos – 7, septintos – 6 taškai. Kai žaidžiama rato sistema (2 grupės): antros vietos laimėtojas grupėje – 10, trečios vietos laimėtojas grupėje – 7,5, ketvirtos – 6. Jei žaidėjas nėra laimėjęs nei vieno susitikimo, skaičiuojama 50% taškų. B/Ž atveju vertinama, kad susitikimas laimėtas.
5) Vienetų atveju reitingas skaičiuojamas kaip žaidėjo 3 geriausių rezultatų PMTB Čempionatuose per paskutinius 5 metus suma.
6) Dvejetų ir mix dvejetų atveju reitingas skaičiuojamas kaip 3 geriausių rezultatų dvejetuose (ar mix dvejetuose) suma, pridedant 50% vienetų taškų sumos.
7) Jei žaidėjas pereina į vyresnio amžiaus kategoriją, jo reitingo taškai perkeliami 100%.
8) Reitingo taškų skaičiavimas: Tarptautinio turnyro nugalėtojui skiriamas 100 taškų, finalistui 80, pusfinalio dalyviui 60, ketvirtfinalio laimėtojui 40 (nelaimėjusiam dalyviui – 20), dalyviui 10. Taškai skaičiuojami taip: už praėjusius metus surinktus taškus 100%, už prieš 2 metus – 80%, už prieš 3 metus – 60%, už prieš 4 metus – 40% , už prieš 5 metus – 20%. Tarptautinio turnyro reitingas skaičiuojamas kaip 5 metų perskaičiuotų pagal šią sistemą taškų suma.

F) Žaidėjų skirstymas:
1) Gydytojų vienetų kategorijose žaidėjai skirstomi pagal jų reitingą (taškus).
2) Jei bet kuri grupė sujungiama su jaunesnio amžiaus grupe ar jei bet kuris žaidėjas nusprendžia žaisti jaunesnio amžiaus grupėje, skirstymui naudojami reitingo taškai sumažinami tokiu principu: kai skiriasi per 1 amžiaus grupę vienetuose sumažinama 30%, dvejetuose 15%, per 2 amžiaus grupes – vienetuose sumažinama 60%, dvejetuose 30%, per 3 amžiaus grupes – vienetuose sumažinama 90%, dvejetuose 45%, o kai amžiaus grupės skiriasi dar labiau – vienetuose 100%, dvejetuose už kiekvieną tolesnę grupę minusuojasi po paildomus 15%.
3) Žaidėjai, laimėję viename iš 5 paskutinių PMTB čempionatų vienetų kategorijoje ir sureitinguoti žemesnėje nei 3 vietoje, skirstomi nuo nr.3. Aukšto lygio žaidėjai, kurie nėra žaidę PMTB čempionatuose, tačiau turėję WTA ar ATP top 1000 reitingą ar ITF Senjorų top 100, gali būti skirstomi taip, kaip nusprendžia PMTB Vykdantysis komitetas.
4) Dvejetuose ir mix dvejetuose skirstymui naudojama žaidėjų reitingo taškų suma.
5) Skirstytų žaidėjų/dvejetų porų skaičius: 1-3 dalyvių atveju – neskirstoma, 4-7 dalyvių atveju – skirstomi 2 dalyviai (arba 3, jei yra 7 dalyviai ir žaidžiama „Round Robin“ rato principu), 8-15 dalyvių – skirstomi 4, 16-31 dalyvių – skirstomi 8, 32 ir daugiau dalyvių – skirstoma 16.
6) Skirstymo seka: 1; 2; 3-4; 5-8; 9-16.
7) Sudarant lenteles, jei yra galimybė, stengiamasi kuo labiau išskirstyti žaidėjus, kad pirminiuose etapuose skirstyti ir kiti tos pačios tautybės žaidėjai turėtų kuo mažiau susitikimų pirminiuose etapuose.

G) Apdovanojimai:
1) Kokiais prizais apdovanojami nugalėtojai sprendžia organizatoriai. Pagrindiniai turnyro laimėtojai, finalistai, pusfinalio dalyviai bei paguodos laimėtojai bei finalistai vienetuose, dvejetuose ir mix dvejetuose gali būti apdovanojami medaliais at taurėmis.
2) Tarptautinio turnyro nugalėtojams, tiek vyrams, tiek moterims, įteikiamos „Challenge Cups“ taurės. Medaliai ir taurės įteikiamos ne daugiau kaip 5 laimėtojų, finalistų ir pusfinalio dalyvių komandų, žaidusių ar registruotų žaisti, žaidėjams.
H) Ginčai:
Kilus ginčams, Turnyro Direktorius informuoja esančius Vykdomojo komiteto narius. Turnyro Direktorius turi Vykdomojo komiteto narių mobiliųjų telefonų numerius. Ginčus išsprendžia Vykdantysis komitetas.

III STRAIPSNIS Šalis, kurioje vyksta turnyras
(„šalis šeimininkė“)
A) Siekiant užsitikrinti privilegiją savo šalyje rengti PMTB metinį susitikimą, šalis narė bet kurio oficialaus suvažiavimo metu turi pateikti rašytinį pasiūlymą Direktorių Tarybai. Pasiūlyme turi būti nurodytas pajėgumas užtikrinti pakankamą teniso kortų, apgyvendinimo ir kitų sėkmingam suvažiavimui reikalingų priemonių kiekį.
B) Organizuojanti šalis yra pilnai atsakinga už suvažiavimo finansavimo klausimus. PMTB atstovai ir vadovai nėra atsakingi už finansavimą.
C) Organizuojanti šalis turi užtikrinti deramą vietą metiniam Direktorių Tarybos susitikimui.
D) Organizuojanti šalis įsipareigoja sumokėti PMTB Iždininkui po 5 JAV dolerius už kiekvieną dalyvį, taip padengiant interneto svetainės, pašto ir kitas išlaidas metų bėgyje.
E) Organizuojanti šalis įsipareigoja netaikyti registracijos mokesčio tiek PMTB Prezidentui, tiek ir Vykdančiajam Sekretoriui.
F) Organizuojanti šalis dalyviams duos pasirašyti sutikimus, kad jie patys prisiima atsakomybę už savo sveikatą ir prisiima visą riziką dėl dalyvavimo.
G) Jei nepavyksta rasti rėmėjo, kuris padengtų Prezidento Vakarienės išlaidas, tuomet kiekvienas Prezidentas susimoka už savo paties/pačios vakarienės išlaidas.
H) Ant kiekvienos PMTB paraiškos/rezervacijos formos, kurioje nurodomi asmeniniai duomenys, nurodoma: Aš perskaičiau ir suprantu PMTB Konstitucijos privatumo politiką bei su ja sutinku.
I) Organizuojanti šalis prisiima atsakomybę organizuoti Sporto ir Prevencinės Medicinos Bendruomenės mokslines sesijas.