Lietuvos Gydytojų teniso sąjunga

Lietuvos Gydytojų teniso sąjunga – visuomeninė sporto organizacija, savanorišku principu jungianti visus Lietuvos Respublikos piliečius, turinčius medicinos gydytojo arba biomedicinos mokslų diplomą ir dirbančius sveikatos apsaugos sistemoje. Sąjunga įkurta 2008m. kovo 15d. Sąjungos įkūrėjas ir pirmasis prezidentas gydytojas Jonas Girskis. Dabartinis sąjungos prezidentas, profesorius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius Remigijus Žaliūnas vadovauja nuo 2012m. gegužės 13d.

Savo veikloje Lietuvos gydytojų teniso sąjunga vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais įstatymais bei poįstatiminiais aktais, sąjungos įstatais bei Pasaulio gydytojų teniso sąjungos (WMTS) World Medical Tennis Society dokumentais.

Sąjungos tikslai ir uždaviniai

  • plėtoti ir populiarinti lauko tenisą tarp Lietuvos Respublikos gydytojų ir kitų specialistų, dirbančių sveikatos apsaugos sistemoje,
  • organizuoti ir vykdyti lauko teniso turnyrus,
  • dalyvauti Pasaulio gydytojų teniso sąjungos (WMTS) organizuojamuose turnyruose,
  • teikti sąjungos nariams dalykinę informaciją apie Lietuvos gydytojų teniso sąjungos veiklą.

 

Lietuvos gydytojų teniso sąjungą sudaro tikrieji, asocijuoti ir garbės nariai.

  • tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys medicinos gydytojo diplomą,
  • asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys biomedicinos mokslų diplomą ir dirbantys sveikatos apsaugos sistemoje (odontologai, visuomenės sveikatos specialistai, kineziterapeutai, slaugos darbuotojai ir kiti) pritariantys sąjungos veiklai ir pripažįstantys Lietuvos gydytojų teniso sąjungos įstatus,
  • garbės nariais renkami asmenys, turintys ypatingų nuopelnų sąjungai, nepriklausomai nuo pilietybės. Sąjungos garbės narius renka ir atleidžia sąjungos valdyba atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma, sąjungos valdybai pasiūlius.

Šiuo metu Lietuvos gydytojų sąjungoje yra apie septyniasdešimt narių.

Lietuvos gydytojų teniso sąjungos valdyba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos gydytojų teniso sąjungos garbės nariai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos gydytojų teniso sąjunga yra Pasaulio gydytojų teniso sąjungos (WMTS) World
Medical Tennis Society narė.

Pagrindiniai Lietuvos gydytojų teniso sąjungos renginiai:
-Kasmet, antrąjį sausio mėnesio savaitgalį, rengiamas Lietuvos gydytojų teniso sąjungos vyrų, moterų ir mišrių dvejetų turnyras.
-Kasmet, antrąjį gegužės mėnesio savaitgalį, rengiamas Lietuvos gydytojų teniso sąjungos čempionatas LSMU rektoriaus taurei laimėti.